پروژه ها

TURQUIA I


Invernadero con toda la tecnología requerida para producir tomate en Turquia.


گالری تصاویر


TURQUIA I
TURQUIA I
TURQUIA I
TURQUIA I
TURQUIA I
TURQUIA I
TURQUIA I
TURQUIA I
TURQUIA I

آیا به دنبال بهترین روش های مهندسی برای پروژه هایتان هستید؟