پروژه ها

ESPAÑA II


Estructura para producción de variedades protegidas uva de mesa sin semilla.


گالری تصاویر


Umbráculo Malla sombra: Uva de mesa
Umbráculo Malla sombra: Uva de mesa
ESPAÑA II
Umbráculo Malla sombra: Uva de mesa
Umbráculo Malla sombra: Uva de mesa

آیا به دنبال بهترین روش های مهندسی برای پروژه هایتان هستید؟