Quality politics

شرکت روفپا یک شرکت اسپانیایی است که در زمینه اجرای پروژه‌های گلخانه‌ای به صورت کلید-تحویل و تولید محصولاتی از قبیل فنس و بادشکن بیشتر از 25 سال است که تجربه دارد. ما همواره پیشرفت کشورهای جهان و تغییراتی که هر روز اتفاق می‌افتند را مورد توجه قرار داده‌ایم. تولید محصولات کشاورزی در سطح وسیع نیازمند این مطلب است که تولید گلخانه‌های ما با در نظر گرفتن موارد زیر انجام شود:
•    ایمنی
•    کیفیت
•    تولید در تمام 365 روز سال
•    کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های کارگری
•    توجه حداکثری به محیط زیست
هزینه‌ی تولید محصولات غذایی-کشاورزی باید تا حد امکان پایین باشد و تولید باید در نزدیکی شهرهای مصرف کننده انجام شود. برای دستیابی به این اهداف ما موارد زیر را برای شرکت روفپا در نظر گرفته‌ایم:
مأموریت:
تولید محصولات با کیفیت بر اساس ویژگی‌های مورد نظر مشتریان
وضع قوانینی برای ایجاد فرآیندهایی که کیفیت محصولات و خدمات ما را به مشتریان بالا می‌برد.
چشم انداز:
•    تعهد برای اجرای یک مدیریت شفاف و واضح،
•    کنترل 100 درصدی فرآیند اجرای پروژه‌ها از برقراری اولین تماس با مشتری تا زمان تحویل پروژه یا بعد از اتمام دوره خدمات پس از فروش،
•    حمایت کامل از مشتریان با اولویت دادن به خواسته‌های آنها،
•    و خودداری از قبول پروژه‌هایی که از توان شرکت ما خارج است که در نهایت منجر به ایجاد پروژه‌هایی با کیفیت بسیار کم خواهد شد.
قوانین کلی:
شرکت ما دارای ویژگی‌های زیر است:
•    طراحی و ساخت گلخانه‌ها، فنس‌ها و بادشکن‌ها با ستفاده از مواد و مصالح درجه یک که در کارخانه‌های معروف اروپایی تولید شده‌اند.
•    تأکید بسیار زیاد بر کیفیت چرا که تنها راه ماندگاری در بازار حفظ کیفیت است.
•    خدمات پس از فروش گسترده
•    کنترل کارهای برون سپاری شده
•    نظارت نهایی بر نصب در محل پروژه
سیاست‌گذاری‌های کیفی و تعهدات بخش مدیریتی شرکت روفپا همواره برگرفته از اهدافی کلی هستند که از بازبینی‌های دوره‎‌ای پروژه‌ها توسط تیم مدیریتی استخراج شده‌اند.
                                                                             15 نوامبر 2017